Even voorstellen: Big5Profiles

Binnen veel organisaties is behoefte aan inzicht in teamleden en teams. Echter, een oplossing die daar voldoende in voorzag was er tot op nu niet. Onder andere wisselingen in het personeelsbestand werden niet opgevangen. Na verloop van tijd zijn de, vaak duur ingekochte, oplossingen, daardoor compleet waardeloos geworden.

Daarom is Big5Profiles ontstaan. Big5Profiles springt in het gat dat de huidige oplossingen achterlaten. Vanuit de filosofie dat organisaties voortdurend veranderen en medewerkers regelmatig van team, opdracht- of werkgever wisselen, is een oplossing ontwikkeld die daarbij aansluit.

De persoonlijkheidsanalyse van Big5Profiles wordt door iemand slechts 1 keer ingevuld en kan daarna, na goedkeuring van die persoon, bij de werkgever of opdrachtgever ingezet worden om optimale teams samen te stellen. Het persoonlijke profiel blijft van de persoon die hem ingevuld heeft en hij of zij kan het profiel ‘meenemen’ van opdracht naar opdracht. Een altijd up-to-date weergave met minimale inspanning!

De persoonlijkheidsanalyse van Big5Profiles geeft op 30 onderdelen inzicht in iemands persoonlijkheid. Daarnaast geeft het inzicht in 10 gedrag voorkeuren, iemands temperament volgens de DISC-methodiek en iemands persoonlijkheidstypering volgens de MBTI-methodiek. Al met al een zeer compleet profiel!

Op Big5Profiles.com kan iedereen kosteloos zijn of haar eigen profiel aanmaken.

I: https://big5profiles.com
E: info@big5profiles.com
T: 085 30 18 068 (ook voor WhatsApp)

Please follow and like us: